Q’nZo is een bedrijf dat zich richt op advies en ondersteuning van kwaliteitszorg en Administratieve Organisatie waarbij de wensen van de klant voorop staan en er gezocht wordt naar een eenvoudige, overzichtelijke en passende oplossing. De expertise van Q’nZo ligt in met name de publieke sector, maar Q’nZo richt zich ook op het MKB.

Q’nZo is gespecialiseerd in ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001, projectmanagement en ao. Ook is het mogelijk dat wij voor u (interne) audits uitvoeren om zo u te ontlasten en om uw (deel)processen in kaart te brengen en u zo een advies te kunnen geven voor verbeteringen.